"Hoe werkt spirituele kunst naar mensen toe van werken die energetische doorgaven zijn" ?

Kunst is een zeer reële toestand van een “onbestaand” iets.
Daarmee wil Ik zeggen, dat gecreëerde kunst, scheppen is van zaken zoals schilderijen die ofwel doorgaven zijn ofwel fantasie of reële geschilderde zaken.
Er is een groot verschil tussen “gechannelde schilderijen, of schilderwerken die uit het onderbewuste aan de oppervlakte komen.
Dan heb je nog de werkelijke onwerkelijke fantasieën die men uit creatieve instelling neer borstelt.
Het grote verschil hierin is dat kunstwerken die vanuit de ziel worden gecreëerd, anders van energie zijn dan de “gewone fantasiewerken.
De gechannelde werken hebben nog meer dimensies.
Ze worden als het ware doorgegeven vanuit, laat het ons je hogere zelf noemen.
Dus deze werken hebben meerdere dimensies, die van de ziel die erin verwerkt ligt, en de hogere energieën die er mee verweven worden.
Daardoor ontstaat er tussen de waarnemer en het object een interactie.
Deze interactie is er een van een hogere orde.
Waardoor de waarnemer het gevoel heeft opgenomen te worden in het geheel.
Dat geheel verbindt ook het hart van diegene.
Met deze verbinding komt een diep innerlijk proces op gang.
Dit proces doet werkelijk de mens in zichzelf kijken.
Hij-zij kijkt als het ware in een spiegel.
Deze reflecteert de onbalans (of wathever), die er ontstaan is in die persoon door de loop der tijden.
Deze onbalans wordt hersteld door de het hoge energetische karakter wat het werk uitstraalt.
Het is werkelijk een genezende balsem op de ziel van de zoeker.
Het schilderij dient als het ware de Queeste van de onderzoeker.
Met de ogen en het hart te kijken naar deze “heilige” werken is werkelijk een zeer mooi iets.
De gave van de kunstenaar is niet enkel de gave van het creëren, maar ook de gave van het heilige voelen en zien.
Als deze kwaliteiten zich vermengen samen met het bewuste niveau van de artiest ontstaan er zeer krachtige werken.
Die als het ware als orakel dienst kunnen doen.
Voor elk wat wils zal Ik zeggen,want niemand minder dan Ik weet wat voor wie goed is.
Dus volg je hart en je gevoel als je voor deze “schitterende” werken staat en laat alles binnen in jou schitteren.
Ontdek zo dat er meer is tussen hemel en aarde dan jullie vermoeden
En weet dat op deze aarde een stukje hemel gecreëerd wordt door deze werken.
S.B.
Sourced by Ritya