Veel mensen zijn bang dat wanneer zij beginnen om hele oude en diepe, vaak pijnlijke gevoelens te onderzoeken, het hun zal overspoelen en ze er nooit meer uit zullen komen. De ervaring leert dat als we deze gevoelens laten komen in ons eigen tempo, we bevrijd raken in plaats van er aan kapot te gaan.
 
Healing Art, de helende kracht van kunst !
De therapeutische werken van Magdalena L. Pulmans kan je in beweging brengen. Door ernaar te kijken activeer je de zelfhelende creatieve vermogens in je. Zo'n aanraking kan ons hart openen, het licht binnenlaten, angst doen verdwijnen, waardoor ons hart gaat (over)stromen.
Deze eigenschapen gebruikt Magdalena in haar werken onder de naam 'Healing Art'.
 
Art healing, the healing power of art! The therapeutic work of Magdalena L. Pulmans.  By looking at here artwork it will activates the self-healing in your creative abilities. It can open our hearts, fear disappear, so our hearts go (over) flows.
 
Healing Art is a natural and universal way to promote health and well-being. Looking at and communicating with art can activate transformation and the self-healing ability.
 
 

Ga met je aandacht naar je hart.

Houd je aandacht daar een poosje, Misschien kunt je een zacht licht zien dat je borst doordringt. Adem ontspannen en vraag of je hart je iets wil vertellen. Blijf vijf tot tien minuten lang rustig luisteren. Uit je hart zullen herinneringen, ver-langens, angsten en dromen op-komen die er allang opgeslagen liggen en die nu je aandacht krij-gen. Misschien ervaar je een ver-andering in je ademhaling of in je keel. Onderga eenvoudig de erva-ring. Het is niet erg als je je over-geeft aan een dagdroom of lang-zaam in slaap valt. Breng eenvou-dig je aandacht terug naar je hart-centrum. Hoe je hart ook tot je spreekt, verdrietig, angstig, verrukt of blij, het ervaren ervan is altijd heilzaam.

Naar Deepak Chopra: Leven in liefde.

Servire 1997.


 

 
Voor informatie, vragen, opmerkingen kunt u contact opnemen via het icoontje