Magdalena's peronal Encaustic Art. The original encaustic paintings are made with beeswax and pigment using both classic encaustic methods and unique techniques I have developed over the past decade creating encaustic art. I am using the image, shapes and lines in the drawing, to translate them in your personal life.

uit 2010 tot 2011 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Engelenwerelden

2011

Eeuwenlang leefden de mensen in een innerlijke verbinding met de engelenwereld. De laatste honderd jaar is die verbinding verbroken. Niet door de engelen, maar door de mensen. Steeds meer werd de aardse werkelijkheid als de enige werkelijkheid gezien en engelen werden tot symbool verklaard, werden gezien als de infantiele manier van voorbije generaties om aan hun geloof uitdrukking te geven.
De laatste jaren is daarin een grondige verandering gekomen: steeds meer mensen vertellen over de ontmoeting met een engel. De engelen zijn terug. Met verbazing ontdekken we, dat we niet alleen zijn in een donkere wereld, maar dat er om ons heen een leger van engelen staat opgesteld. Niet alleen om deze planeet - een zandkorrel in de wijdheid van het heelal - te behoeden, maar ook om ieder mens op zijn of haar eigen levensweg te behoeden.

Schone energie

2011

 En onlangs heeft het Witte Huis een energie-top georganiseerd waar kabinetsleden strategieën uitwisselde voor een hervorming van de schone energie. 

Stop kernenergie

2011

Greenpeace heeft altijd gestreden - en zal - krachtig blijven vechten tegen kernenergie omdat het een onaanvaardbaar risico voor het milieu en de mensheid inhoud. De enige oplossing is het tegengaan van de uitbreiding van alle kerncentrales, en voor het afsluiten van bestaande installaties.
 Grote aantallen Duitsers hebben onlangs in vier steden gedemonstreerd tegen kernenergie. Alleen in de hoofdstad Berlijn deden er volgens de politie al meer dan 100.000 mensen mee aan het protest. Goede alternatieven zijn o.a.: fosielolie, zonne-energie, windenergie, biomassa projecten, geothermal energie (warmte van de aarde) en waterstofenergie.
 

zonnevlammen

2011

Jullie eigen zonnevlam resoneert met de zonnevlam van vader zon.   Onze zon is actiever aan het worden en stoot steeds grotere zonnevlammen uit, geladen met partikeltjes die de lagere trillingen van de derde dimensie helpen transformeren naar een hogere trilling van eenheid, verbondenheid, onvoorwaardelijkheid en vrijheid. Onze zon wordt op zijn beurt geactiveerd door een fotonen-energie die uit het centrum van onze Melkweg afkomstig is. Deze opgevoerde toevoer van eenheidspartikeltjes zorgen ervoor dat alle planeten in ons zonnestelsel zichtbaar aan het transformeren zijn naar een verdere stap in hun evolutieproces De aarde slaat de eenheidszonnenenergie in haar lichaam op en zal vervolgens de vervuiling van de mensheid, zowel geestelijk als materieel, gaan transformeren naar een eenheidswereld. Zij zal daardoor ook dit jaar, in het jaar van de veranderingen, beginnen te schudden om zich klaar te maken voor haar Ascentiesprong van de derde naar de vijfde dimensie in 2012. Wees hiervoor niet bevreesd.  

Centrum voor geestelijke en relationele herbronning

2011

Centrum voor geestelijke en relationele herbronning "L'Assaladou" gelegen in Nébias. Dpt. Aude, Frankrijk  website:assaladou.org/    

Vuurletters

2011

De Vuurletters zijn de basis van de Genetische Code van de mens, en liggen opgeslagen in elke cel die je hebt. Deze elektromagnetische energie verandert voortdurend om de steeds hoger wordende vibratiegraad in je lichaam te brengen. Wanneer jullie een energetische signatuur hebben verkregen dat samengesteld is uit middenvierde dimensionale en hogere Licht frequenties, zijn jullie klaar om het volledige spectrum Licht Partikels van GodBewustzijn te ontvangen; de zogenaamde Adamantine Partikels van Licht, die de elektromagnetische brandstof van de Schepping vormen.

Diving into the new

2011

Duiken in de nieuwe spiritualiteit, via absorptie van de hemelse energie in onszelf.

Tegemoetkoming

2011

Oog hebben voor de psychologische, sociale en vooral spirituele, en emotionele tegemoetkoming in onze medemens geeft samenhorigheid.

Building a new world

2011

Wees geen slachtoffer , omarm je kracht van vrije wil en neem de verantwoordelijkheid om je leven en de Nieuwe Wereld te creëren.

Beweging

2011

Beweging als spirituele ervaring en psychische heling.

Regenboogbrugmeditatie

2011

Het doel van deze Meditatie is om een telepatische golf van liefde op te wekken die ons met het centrum van de Aarde verbindt, met de regenboog-alternators aan beide polen die de magnetische velden van de Aarde op hun plaats houden en met al die andere planetaire kin die nu dezelfde meditatie doen. Door het tot stand brengen van deze telepathische Aarde-golf, creëren we een matrix voor communicatie, een communicatie-netwerk dat de noosfeer, de mentale envelop van de Aarde, steeds dichter bij de bewuste manifestatie ervan brengt. Deze matrix zorgt ook voor een beschermend veld van ware positieve gedachtenvibraties, bedoeld om het resonantie-veld van de Aarde in een staat van harmonie en vrede te houden.

Spiritueel ontuiken

2011

Dat wat in je tot bloei komt is van exquisiete schoonheid en fijnheid. Bied het de beschutting en koestering die het nu nodig heeft. Alles zal op het juiste moment tot ontluiking komen.
Geef je op dit moment jezelf de bescherming en koestering die je voor je ontwikkeling nodig hebt?
Mediteer over de bekende Zen-spreuk:
“Stil zitten, niets doen, de Lente komt, het gras groeit.”

Ik ontspan me en vertrouw het Leven.

 

Onderwaterwereld

2011

Het is wereldwijd van groter belang de algehele biodiversiteit op aarde te beschermen.

Spiritual Emergency's

2011

Toenemende aantallen mensen die een persoonlijke transformatie meemaken, ervaren spirituele noodgevallen – crises waarbij het proces van groei en verandering chaotisch en overweldigend wordt. Individuen die zulke episodes ervaren, zouden het gevoel kunnen hebben dat hun gevoel van identiteit afbreekt, dat hun oude waarden niet langer voor waar gehouden worden, en dat de grond onder hun persoonlijke realiteiten radicaal verschuift. Helaas is de moderne psychiatrie er niet in geslaagd deze episodes te onderscheiden van geestelijke ziekte. Met als resultaat dat transformationele crises vaak onderdrukt worden door routinematige, psychiatrische zorg, medicatie en zelfs institutionalisering

Ascencie en de violette vlam

2011

Ascensie betekent verhoging van frequentie. Ons zonnestelsel gaat momenteel door een proces van ascensie heen. De violette vlam is hier een zeer goed hulpmiddel. Violette Vuur (of Vlam)
Dit is waarschijnlijk één van de meest waardevolle energieën. Het is een zeer krachtige transformerende energie, die een hoofdrol speelt in deze tijd van transformatie, en waarvan de frequentie in de laatste tijd is verhoogd omdat dat mogelijk was geworden door de stijgende trillingen op Aarde. Deze energie kan nagenoeg alles transformeren en transmuteren. Er schijnen wonderbaarlijke resultaten mee geboekt te worden. Het is een goed idee om na deze energie nog even de hieronder genoemde Gouden Boeddhische energie aan te roepen, om de lacunes in je energieveld op te vullen die zijn ontstaan daar waar transmutatie heeft plaatsgevonden.
Aanroep
"Ik roep aan de energie van de Violette Vlam, en verzoek dat deze energie nu door mijn energieveld mag stromen!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ultraviolette Vuur (of gouden vlam) zie midden van de tekening.
Meer nog als het hierboven genoemde Violette Vuur is de Ultraviolette energie ook een zeer krachtige transformerende energie, die momenteel een belangrijke rol speelt in deze tijd van transformatie. Het is de energie van de waarheid, en er is erop gericht alles te transformeren en transmuteren dat niet resoneert met de waarheid. Het is een goed idee om ook na deze energie nog even de hieronder genoemde Gouden Boeddhische energie aan te roepen, om de lacunes in je energieveld op te vullen die zijn ontstaan daar waar transmutatie heeft plaatsgevonden.
Aanroep
"Ik roep aan de energie van de Ultraviolette Vlam, en verzoek dat deze energie nu door mijn energieveld mag stromen!"
 

Expectations

2011

Verwachtingen kunnen een struikelblok op het spirituele pad zijn, zowel persoonlijk als in gemeenschap, er zijn enkele eenvoudige methoden om u hiervan te helpen bevrijden .

Go with the flow

2011

Loslaten is in vertrouwen durven gaan en je te laten meedrijven met de stoom van het leven......

Into the fire of love

2011

The time has come to turn your heart into a Temple of Fire. Your Essence is Gold , hidden in dust. To reveal its splendour you need to burn with the Fire of Love . ... Dit betekent de eerste bewuste stap naar spiritueel ontwaken. ...
 

Lifting Up the World with a Oneness-Heart

2011

Lifting Up the World with a Oneness-Heart

Frozen world

2011

Mensen beginnen te beseffen dat economen niet altijd meer in staat zijn om de zich heen grijpende inflatie een halt toe te roepen .

The dragon Fire

2011

Zij is het die de draak berijdt en met haar onvoorwaardelijke liefde zijn vuurkracht beteugelt. De Godin in jou toont je de weg. De term Vuurdraak staat ook symbool voor : creatie in kracht. We hebben allen deze  daadkracht in ons.

Releasing the old

2011

Loslaten van het oude.

The Sirius temples of Ascension

2011

De drie werelden en de invloed van Sirius: De zonne-engelen (zie tekening in de zon) zijn in feite een uitstorting van deze zonne-hiërarchie. Het is het hart van de zon, dat de bron van energie is, die werkt door middel van onze planetaire Hiërarchie, en het hart van de Zon is verlevendigd door en ondersteund door energieën die voortvloeien uit Sirius.  

Up to the top

2011

Spirituele heelheid in expressie.

Planetaire Asencie

2011

Planetaire Ascensie is geen beloning. Het is een realiteit. Het is jullie keuze of je die realiteit wel of niet wenst te ervaren.

The new world is coming

2011

De wereld is in transformatie lieverds, en de nieuwe wereld is een heel andere wereld dan wat je hebt meegemaakt in het verleden. ...

Kreeftskeerkring

2011

Als u een atlas openslaat en bijvoorbeeld kijkt naar de kaart van Egypte, dan ziet u over het Nassermeer een lijn lopen. Deze parallel-lijn heet de Kreeftskeerkring en ligt op 23o27' Noorderbreedte. Deze benaming stamt uit de tijd dat de Zon op Aarde zijn hoogste stand aan de hemel bereikte. Dit gebeurde zo'n 2000 jaar geleden toen de Zon het sterrenbeeld Kreeft introk.

Spiritueel ontwaken

2011

Spirituele wake-up calls kunnen komen uit verschillende bronnen. Het zou kunnen zijn van een vriend, een boek dat je gelezen hebt, een droom, of zelfs wat je eet. ...

The old time is ending

2011

Als de oude manieren van leven , en de oude paradigma's niet meer werken, ... Op dit moment zijn we  aan het einde van een zeer lange opgaande cyclus gekomen, naar een nieuw begin ...

Transformation

2011

We  zullen  meer gebruik gaan maken van de capaciteit van onze hersenen. We zullen via het hart met het gehele leven verbonden zijn, afgestemd zijn op de diepere intelligentie van de natuur. Onze identiteit zullen wij verleggen vanuit het egocentrische ik naar het diepere ik dat een rechtstreekse uitdrukking is van de Bron. We krijgen toegang tot de noösferen. Dit zijn onzichtbare maar allesdoordringende velden rondom de aarde waarin we met zijn allen leven. Wordt ook wel de denklaag van de aarde genoemd

Rose Mystica

2011

Het symbool van de mystieke roos is dat als de mens zorg draagt voor het zaad (waarmee hij is geboren), dan geeft dit de juiste grond, geeft het ook de juiste sfeer en de juiste trillingen, beweegt het zaad op een recht pad, waar het kan beginnen te groeien. Wanneer dan je wezen bloeit en al haar blaadjes opent en heerlijkt geurt, dan  wordt de uiteindelijke groei gesymboliseerd als de mystieke roos.

Neuronen

2011

Emoties zijn (deels) aangeleerde reacties op stimuli. Deze reacties vinden grotendeels plaats in de hersenen, door middel van impulsen (elektrische signalen in de neuronen: zenuwcellen) (snel) en door reacties van de hersenen op hormonen (langzaam). Deze activatie van de neuronen en hormonen heeft weer invloed op het lichaam.

A kiss from the lips of God.

2010

God roept ons om de berg op te komen naar Hem toe. Deze roeping trekt ons uit de drukte en sleur van het leven, tot een onwankelbaar streven naar de aanwezigheid van God.
 

Burning Karma

2011

Forgiveness comes from burning karma with the fire of unconditional loving Awareness.

De Elementalen

2010

Het koninkrijk der Elementalen was gecreëerd om de 4 elementen van Moeder natuur: aarde, water, lucht en vuur te belichamen en in stand te houden.

Miasma's

2011

Er zijn 3 soorten miasma: De overgeërfde miasma's, aangeboren en verworven miasma's.  Het miasma wordt van de biologische ouders overgeërfd In wezen kan men miasma's zien als overerfde energetische blauwdrukken vanuit het voorgeslacht van de patiënt. Het miasma, een negatieve energie, zit in de aura. De aura vertegenwoordigt zowel de stoffelijke- als de psychisch - emotionele energie. Dit negatieve stoorveld ontstaat op de aarde. Het miasma begint dus op het lichaam, in de genen. De genen bestaan weer uit het DNA/RNA. Bepaalde basisparen (DNA/RNA) zijn onder invloed van het miasma niet goed tegenover elkaar komen te zitten, waardoor bepaalde functies in het lichaam niet goed werken. Het miasma wordt van de biologische ouders overgeërfd. Een kind dat geboren wordt uit ouders die dragers zijn van het miasma, of het nu wel of niet tot uiting is gekomen, zal in zijn erfelijke aanleg het miasma met zich meedragen. Het miasma hoeft zich niet te ontwikkelen. Heeft één van de ouders het miasma dan kan het zijn dat het kind het miasma niet overerft.

ontwaken

2011

Ben je al ontwaakt? Of laat je je leven bepalen door je gedachten, gevoelens en onrealistische verwachtingen? Ben je volledig aanwezig in het moment?

The dragons and Karma

2011

Karma : het heelal en alles, zowel het morele, mentale, fysieke, psychische als geestelijke erin, berust op een volmaakte wet van evenwicht en harmonie.      – H.P. Blavatsky

Pegasus with two dolphins on his back

2011

Pegasus heeft zijn naam gegeven aan één van de sterrenbeelden aan het noordelijk halfrond. Hij is ook het dichterspaard, het rijdier van de dichters. Hier ze je hem met twee dolfijnen op zijn rug, symboliek hiervan: redding, en transformatie in liefdevolle koestering.   Een symbool is een betekenisdrager. Het heeft ons wat te zeggen van buitenaf. Een symbool kan je raken. Raakt het je dan is er iets van betekenisgeving aanwezig . Wat zegt het jou? Waar heeft het mee te maken? Met welk verhaal, herinnering, moment. Wat jou in je innerlijke ontmoeting met een dier raakt, vertelt iets van je innerlijke behoeften. Het geeft op een bepaalde wijze een boodschap door. Het is de kunst om die boodschap te vertalen. Je energieveld komt in beweging als je met deze kracht van het dier gaat communiceren. Het roept wat op. Zo zijn er meer vragen die je aan jezelf kunt stellen waarom dit symbool je raakt. Op deze wijze krijgt dit symbool betekenis in je eigen levensverhaal?  

Axionale lijnen in een multidimensionaal universum.

2010

Deze lijnen verbonden oorspronkelijk het universum met onze DNA structuur, maar deze verbinding is in de loop der tijd verloren gegaan.Tijdens een Persoonlijke Reconnectie worden c.a. 120 lijnen en punten geactiveerd op het lichaam. Hierdoor wordt je opnieuw verbonden met je perfecte gezonde blauwdruk ,en het geometrische lichtpatroon van de aarde en het universele veld.

Spirituele Gidsen

2010

Spirituele Gidsen spelen een belangrijke rol in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling en het is goed om hun rol beter te leren begrijpen.

Windu

2010

De Goden brengen de druppel Windu voort (is sanskriet voor goddelijke kracht) waardoor de kosmos voortbestaat.

Angels with silver wings.

2010

Symbool van zilveren vleugels: sterk leiderschap in overgave. Deze vorm van innerlijke overgave aan het grote geheel van de scheppende wil die door de hele schepping heen gaat, is de ultieme uitdaging van dienend leiderschap. Deze vorm van innerlijke overgave betekent dat deze leider in staat en bereid is innerlijk steeds alle ruimte te bewaren voor alles en allen, en niet 'dicht te klappen' of te verharden . Een dienende leider zal altijd een fluide houding aannemen en flexibel zijn.
 

Sint-Janskruid

2010

Sint Janskruid is een kruid dat tegenwoordig vooral bekendheid geniet omwille van zijn antidepressieve eigenschappen, maar het is een kruid dat van oudsher heel erg werd gewaardeerd, en waarover nog veel meer te vertellen valt.

Astrale werelden

2010

Astrale en etherische werelden, bestaan in de vierde dimensie.

Ice world of stars

2010

Ijswereld van sterren. Al meer dan zeventig jaar lang maken sterrenkundigen jacht op een tiende planeet. In 2005 werd planeet X eindelijk gevonden: een donkere, stijfbevroren ijswereld, ver buiten de baan van Pluto. Maar is het nieuwe object wel een echte planeet? Verdient Pluto die benaming eigenlijk wel? En wat vertellen deze ijsdwergen ons over de ontstaansgeschiedenis van ons eigen zonnestelsel?

Matrix Transformation

2010

Een matrix is een rechthoekig tabel van nummers, bestaande uit een willekeurig aantal rijen en kolommen. Een matrix bestaande uit m rijen en kolommen staat bekend als een MXN matrix. Dit vertegenwoordigt de matrix op maat.

Silver Buffalo

2010

De inheemse Indianen hebben veel geleerd van de aarde en de dieren en planten. Zij waren een met de natuur. Deze indianen begrepen dit tenvolle. Alles en iedereen had zijn rol en verantwoordelijkheid.

New DNA

2010

De nieuwe DNA-activering is een onderdeel van onze geestelijke en lichamelijke evolution. De nieuwe codes zullen trillen met een heel nieuw aspect van de schepping die voorheen was afgesloten voor ons begrip.

Silver soldiers of love

2010

Liefde is het antwoord. Als u lang en hard hebt gezocht voor dat wat echt de moeite waard is, dan zult u waarschijnlijk tot de ontdekking zijn gekomen, met dien verstande, dat Liefde het antwoord is...

Giving love to the world

2010

 Deze wastekening is gemaakt voor een zeer speciaal iemand. De bloem staat symbool voor de gevende liefde aan de wereld. Wanneer je Liefde geeft, dan zal je liefde ervaren  Wanneer je liefde uit, naar de wereld om je heen, dan zal de wereld u de macht van de liefde terug weerspiegelen. ...

Rozekinderen

2010

Gedurende de laatste 25 jaar hebben de rozekinderen zich geankerd op Aarde, alhoewel de Kristallijnen Kinderen pas 7 jaar geleden op grote schaal geboren begonnen te worden.

Rozekinderen 2

2010

 De Parelmoeren, Roze en Magenta kinderen delen allemaal de behoefte om van Moeder Aarde regelmatig de energie te ontvangen om zich op te laden.

Transformation into fire of love

2010

Getransformeerd tot vuur van liefde : de spirituele diepten gevonden binnen de routine van het dagelijks leven door de ontdekking van ons ware zelf in Christus

Aards paradijs

2010

    De nieuwe Aarde begint bij onszelf.

Aartsengel Michael

2010

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen.
Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld,

Spiritual relaxing in nature

2010

Spiritual relaxing in nature

Moedertje wind en vadertje zon

2010

Wie niet luistert naar de wind, wie zal je doen luisteren naar muziek? Wie de zon niet ziet schijnen, wie zal je het licht laten zien? Wie de mooiste bloemen in de natuur niet ziet, wie zal jou de ogen openen? Wie de regenboog niet meer ziet, wie zal je de mooiste kleuren tonen?  ...

Neverland

2010

De waarheid is dat alle vormen van lijden emotionele energie
produceren waar deze duistere Kosmos van opbloeit. De duistere energieen zijn afhankelijk van een constante toevoer van energie voor hun creaties.
Mensen kunnen via hun geest hier dus "gevangen" zitten in hun eigen projectie . Hiervan wordt gebruik gemaakt door de duisteren..Als je ooit per ongeluk in lagere astrale gebieden terecht komt, (bijvoorbeeld door het nemen van drugs) kan je hulp van lichtwezens inroepen die daar door het Licht zijn ingezet; of positieve gedachten projecteren naar waar je wel wilt zijn. Wees niet bang voor lagere astrale wezens, want ze voeden zich met jouw
angst.
Op het astrale vlak leer je snel genoeg dat alles op gedachten is gebaseerd. Je kunt je gedachten daar dus goed of slecht inzetten. Je kunt scheppen wat je wilt en het lijkt allemaal echt. Je leeft in je zelf geschapen illusie tot de zeepbel uiteenspat of tot je er zelfschoon genoeg van krijgt.

Cristal flowers

2010

 De kristallen healing is een krachtige energetische healing met kristallen..

Niemandsland

2010

 Kurukshetra. De oorspronkelijke tekst begint met de woorden “dharmakshetre kurukshetre”, hetgeen duidt op de gemanifesteerde wereld als het ervaringsveld van het menselijke bewustzijn, het strijdtoneel, waarop de strijd tussen de ‘krachten des Lichts’ en de ‘krachten der Duisternis’ moet worden gevoerd.

Op weg naar het licht

2010

Samen op weg naar het licht

De vaandel en het zwaard van de krijger.

2010

 De Japanse Samurai heeft hier (rechts) een zwaarde en een vaandl vast. Het zwaard staat symbool voor zijn eigen geest, (het is nooit te laat om het goede te doen).
Het Japanse zwaard (heilig voor de keizer) ontstond in de bliksem, toen
de storm-god "Susa een acht-koppige slang doodde.(het kwade overwonnen).  Dit
wonderbaarlijke zwaard werd gegeven door de zonnegodin Amaterasu.(het licht). Symbool van het langwerpige vaandel: de overwinning. De krijger staat reeds in het midden van de brug, hij gaat weg van het monster. (keert het kwade de rug toe).
 

Heilige geometrie

2010

Heilige geometrie in de schepping.

Etherische werelden

2010

Over de etherische wereld geeft de antroposofie ons veel informatie.    

Quan Yin

2010

 Quan Yin de godin van de genade Zij is de belichaming van mededogen, en liefdevolle vriendelijkheid. Quan Yin heeft een sterke resonantie met de christlijke moeder Maria.  

Bloeddiamanten

2010

Met de aankoop van een diamant loopt de consument nog steeds kans ongewild bij te dragen aan de financiering van bloedige oorlogen in Afrika. Europese overheden hebben te weinig controle op de invoer van zogenaamde bloeddiamanten.

Orkaan

2010

In het kort, het is nu of nooit. Er is geen tijd meer om eindeloos te verkennen van de nieuwe tijd . Er is geen tijd meer voor afvalstoffen dumpen,  jaren zeuren over je lijden met de therapeut, of bidden om enkele imaginaire hogere macht voor de bevrijding. Het is tijd om te handelen, en de tijd is nu!

Gate: out of illusion

2010

Voor God kan alleen scheiding bestaan in de illusie. God IS overal aanwezig. . Zodra de sluiers van de scheiding zijn opgelost, is tevens de  identiteit die is gecreëerd  met de illusie oplost. God is in de illusie de eerste en de laatste identiteit . Jij bent God.Ga door de poort van illusie naar de vrede.

Sesam open u

2010

Sesam open u!’ Waardoor ineens de schellen van hun ogen gevallen zijn.

atack by sharks

2010

 Lagere geesten (negatieve entiteiten) zijn geesten die er bewust op uit zijn je te plagen of te misleiden om er zelf beter van te worden. Het kan ook het geval zijn dat een lagere geest (man of vrouw) het agressieve gedrag of machtsvertoon, toen hij nog op aarde was, nog steeds voortzet. Het gebed ter bescherming We vragen het universele bewustzijn dat de hoogste spirituele macht bezit van kennis, wijsheid en waarheid om ons te beschermen .  

Amethist

2010

In het algemeen wordt aangenomen dat de opvallende kleur van amethist is ontstaan door het ijzeroxide dat erin zit. Amethist heeft een kenmerkende volle, paarse tot violette kleur.

Engelbewaarder

2010

We hebben allemaal een beschermengel.

Bloemen als cadeau

2010

Bloemen stralen magie uit. Vooral wanneer men ze als cadeau mag ontvangen.

Engelenlicht in de schemerzone

2010

In de drukte van je dagelijks leven raak je soms makkelijk de verbinding kwijt met deze prachtig, spiritueel verbonden wezens.

De bok is dood

2010

De kerk dwingt tot een geloof in een persoonlijke god en een persoonlijke duivel, terwijl het occultisme de dwaling van zo’n geloof aantoont.

Herfst

2010

Als we elkaar weerzien, als mijn leven ten einde is,
en ik ook mijn grote oversteek maak,
Durven we elkaar dan eindelijk te zeggen,
Ik hou van je?

Moederliefde

2010

Moederliefde is iets anders,
dat geeft ook vreugde en verdriet.
Maar kinderen kun je niet vervangen.
Een nieuwe liefde komt er niet.


 

Pater Pio

2010

Een buitengewoon mens zoals God er afen toe een naarde aarde stuurt omde mensen te be-keren. (tot inkeer komen).(Benedictus XV). A Pater Pio van Pietrelcina, geboren Francesco Forgione, spirituele erfgenaam van Sint‑Franciscus van Assisi,  

Atlantis

2010

“Hoedt u voor valse profeten.!” De wereld zal niet vergaan.

De olifant wordt wakker

2010

Ganescha, de God van kennis, symbool van inteligentie. This God of knowledge and the remover of obstacles

Het Gouden tijdperk

2010

We leven in het Aquarius tijdperk. Het is de tijd van grote veranderingen; een transformatieproces van de aarde en haar bewoners.

Avatar

2010

Het woord Avatar komt uit het Sanskriet (avatâra), wat letterlijk 'nederdaling' betekent. Ook spreekt men wel van een incarnatie. Incarnatie betekent belichaamd, maar omdat de Heer en de ziel in feite zelf eigenlijk niet incarneert en ongeboren van aard is, spreekt men daarom liever van verschijning of nederdaling in de stof 

Elementalen.

2010

 Natuurgeesten of 'elfen'. In het theosofisch woordgebruik worden echter die wezens bedoeld die aan het begin staan van een weg van evolutionaire groei en die in de elementaire stadia van hun groei verkeren.

De geheime geschiedenis

2010

De geheime geschiedenis: de evolutie van mens en dier onder de loep ...

Dark Forces

2010

De term entiteit in deze context is gelijk aan niet-fysieke wezen - Dit zijn blijkbaar aanwezigheden, zelfstandige autonome bewustzijnsvormen zonder fysieke lichamen. Deze kunnen gecreeerd zijn door de mens zelf.- door complexen gedachtevormen.  Ook kunnen het "achtergebleven" vormen zijn vanuit een andere dimensie en ruimte.

Wereld van Jules Verne

2010

Werk van Jules Verne: Robinsonnades: hierin is een eilandavontuur het uitgangspunt. Voorbeelden: Het geheimzinnige eiland, Een leerschool voor Robinsons en Twee jaar vakantie.

Evolutie

2010

Spirituele evolutie is de filosofische, theologische, esoterische of spirituele idee dat de natuur en de mens en / of de menselijke cultuur evolueren langs een vooraf bepaalde kosmologische patroon of beklimming, of in overeenstemming met bepaalde vooraf vastgestelde potentials.

Bloemenpracht

2010

Bloemen hebben met vrijwel elk aspect van ons leven, en met elke emotie een verbintenis. Als cadeau versterken ze onze emoties.

Oorlog in de Kosmos

2010

We zijn aanbeland op een kruispunt in de geschiedenis. We kunnen kiezen voor oorlog of vrede.

Zeeanemoon

2010

zeeanemonen hebben tentakels die prikken. Als een vis hem op wil eten ...

Lichtgevende vissen

2010

Nu kan het nog: een genetisch gemanipuleerd lichtgevend visje uit Amerika importeren. Maar dat moet veranderen, vindt Tweede-Kamerlid H.J.Ormel (CDA). Hij wil minister Veerman van Landbouw en Visserij vragen binnen de EU te pleiten voor een importverbod op dieren die ,,puur voor het menselijk vermaak'' genetisch zijn gemanipuleerd.

De zee, bron van alle leven

2010

  De zee, bron van alle leven…De wereldkaart kleurt blauw, want 70 % van het aardoppervlak bestaat uit water.

Schepping

2010

  Schepping.In religieuze zin zin wordt het woord "schepping" vaak gebruikt voor het proces of de goddelijke daad waardoor het universum tot stand is gekomen. De term de schepping wordt zodoende ook gebruikt in de betekenis van het universum. Er zijn vele scheppingsverhalen bekend, uit verschillende culturen en tijdperken. In religieuze zin zin betekent het woord scheppen (vaak) iets maken uit niets.

Go with the flow

2010

"Go with the flow "wil niet zeggen het kan me niet meer schelen...

De schelphoorn

2010

De schelphoorn, de uiteindelijke overwinning van de Heer ...
 

De elementalen

2010

De elementalen van de aarde verzorgen haar met voedingsstoffen uit de bodem.

Dogma en hel

2010

Een dogma is een bepaalde geloofsaanname of een bepaalde doctrine die voor gezaghebbend wordt gehouden door een religie of een andersoortige organisatie. Bewijzen, onderzoeken of vastgestelde feiten kunnen wel of niet worden aangevoerd, afhankelijk van het gebruik van de term.

Verderf

2010

Deze boodschap is geen  boodschap van doem en verderf, maar een oproep om wakker te zijn en je spirituele meesterschap te tonen. ...
 

Slak

2010

De slak heeft altijd zijn huisje bij.

Bloemenweelde

2010

Een spirituele levensinstelling in harmonie met de Universele.

Drugsmonster wordt verdreven

2010

Het Drugsmonster wordt wis en waarachtig verdreven door de lichthelpers!

Verloren stad - nieuw begin

2010

Nieuw begin (cocon van een vlinder ) Verloren stad is een term die wordt gebruikt voor een stad of ander dichtbevolkt gebied uit de oudheid dat om uiteenlopende redenen werd verlaten door de bevolking.

Aartsengel Michael

2010

Aanroeping tot de heilige aartsengel Michaël Heilige aartsengel Michaël,
met uw licht: verlicht ons,
met uw vleugels: bescherm ons,
met uw zwaard: verdedig ons. Dienstbaarheid aan het Licht wordt in deze tijd bereikt door Dienstbaarheid aan het Licht in Anderen.

Roos

2010

Roos is de bloem van de liefde

Zuster maan

2010

Boven et veld verschijnd de volle maan Eksen en duvels vliege t'allen kaent Heksen en duivels vliegen in alle richtingen over de ziê en over et laend over de zee en over het land g'oêrd un gelach in dörp en in stee je hoort hun gelach in dorp en in stee en alle mense lache mee en alle mense lachen mee wie kan er nah gon slape? wie kan er nou gaan slapen?    

Nieuwe wereld

2010

Nieuwe wereld

Dancing Queen

2010

Wees blij met het leven, dans zoals de dancing Queen ! Het leven is een groot geschenk.

Heilig hart

2010

 Jij hebt alles in jouw hart, wat jij nodig hebt om vanuit je hart te leven. ...(Rechts in de bovenhoek: de laatste negatieve energie wordt weggeslingerd)      

Radeloosheid

2010

  Laat los...Angstgevoel, beklemdheid, bekommernis, benauwdheid,, bezorgdheid, nervositeit, paniek, radeloosheid,schrik, spanning, verontrusting, vrees, zenuwachtigheid, uitzichtloosheid.  

Oorlogsmonster

2010

Spirituele oefening is nodig De hele geschiedenis door is er altijd wel ergens geweld geweest. Oorlog en vrede wisselen elkaar af in de wereld.
 

Hoop en vertrouwen

2010

Hoop en vertrouwen  doet zegevieren.

Kwallen

2010

Wees niet als een kwal......want Kwallen hebben geen brein zoals wij, zij  hebben een complex netwerk van zenuwen die responderen met zaken, maar zij kunnen niet denken....

Tranformatie in meesterschap

2010

Transformatie in meesterschap begint:  - wanneer u niet langer bang bent om naar uzelf te kijken - Zorg draagt voor de basisbehoeften van je leven - Je "Actie" onderneemt ondanks  de vrees en de interne strijd...... - Reinig je gedachten en uw omgeving. - Heel en eer uw verleden - Verander  uw reacties en gewoonten - Stop met je innerlijke dialoog en wees stil.    

Bange slak

2010

Er was eens een bange slak die het beter vond in het donker te zitten dan opgegeten te worden door een spreeuw. Uit angst voor alle mogelijke gevaren durfde ze niet te leven.

Spirituele gulzigheid

2010

Spirituele gulzigheid kan een onoordeelkundig absorberen zijn van etherische of spirituele voeding.

Reflections

2010

Bedenkingen zijn de weerkaatsingen van de geest. Bekrompenheid, starheid, kortzichtigheid, ongeloof, laagdunkendheid, jaloezie etc...zijn negatieve denkpatronen die we dienen te vermijden.

Tantra: sexualiteit via je hart

2010

Tantra (Sanskriet: tan = expansie; tra = bevrijding), ook tantrische yoga of tantra yoga genoemd, is een rituele praktijk uit de Vedische traditie. Sexuale beleving via de harchakra kan heilige tantrische energie opwekken.

killing sharks

2010

 “Het instorten van de banken luidt het begin van het Gouden Tijdperk in……”Een bank is een financiële dienstverlener. Personen en bedrijven kunnen tegen een vergoeding (rente) geld bij een bank inleggen om zaken te doen. Maar wat gebeurd er wanneer er corruptie in het bankwezen sluipt ?

Karma

2010

Nadenkertje: Wanneer de vogel de vis pakt, zal de vis de vogel nemen.... De motor van de kringloop van wedergeboorten is niet boete en beloning, wel onthechting en vrijwording, aldus de niet-retributieve karma-leer. 

Smeltend ijs

2010

Door het warmer worden van het klimaat smelten de ijsvoorraden van onze aarde. Dit wereldwijde smelten is een duidelijk teken aan de wand.Wellicht nog in de loop van deze eeuw stijgt de zeespiegel met een halve meter.

Overvloed

2010

Overvloed Er is meer dan genoeg voor iedereen... (Krill, een garnaalachtig prooidier, is de voornaamste voedselbron van de walvis)

Wereld in transformatie

2010

Dit  transformatieproces  is een samenwerking tussen jou, de energie en de spirituele wereld .  Vanuit de  spirituele wereld  wordt deze  transformatie  begeleid door de Meesters en Engelen.

Verborgen vogel

2010

1.       achterbaks
Uitspraak: ɑxtərˈbɑks Bijvoeglijk naamwoord niet eerlijk en dat niet laten merken. Synoniem: stiekem. Synoniem: onbetrouwbaar    `een achterbakse vent`
ɑxtərˈbɑks Bijvoeglijk naamwoord niet eerlijk en dat niet laten merken. Synoniem: stiekem. Synoniem: onbetrouwbaar    `een achterbakse vent`
]• niet eerlijk, niet te vertrouwen
vb:die jongen gedraagt zich achterbaks
synoniem: stiekem
tegenstellingen: eerlijk oprecht loyaal waarachtig

The parrot fish did al the same

2010

Apen apen apen altijd na... 'De papegaaivissen zaten altijd dicht op het rif, maar ineens deden ze allemaal hetzelfde.....

Daying whales

2010

De walvispopulatie is dramatisch aan het dalen.....Vele walvissen zijn ziek.....

Goddelijke bevruchting

2010

Een van de meest raadselachtige en fascinerende ogenblikken in het leven is ongetwijfeld het moment van ontwaken.

Amethistengrot

2010

  De  amethist  groeit in grote  of kleine bolvormige holten die men 'geoden' noemt. De wanden van deze 'geoden' zijn bedekt met duizenden prachtige  amethisten.        
 

Crawl into your shell

2010

In zijn schulp kruipen zich terugtrekken, niet durven volharden ...

Blauwe Madonna

2010

Madonna met de blauwe mantel (de hemelse mantel). De rode rozen symboliseert haar liefde voor ons.

De oermoeder

2010

De roep van de Oermoeder. Ik ben het Hart van de Moeder en ik wil tot je spreken. Je kunt mij vinden in de hele schepping.

Pioenroos

2010

Pioenroos - vergankelijke weelderigheid, nobelheid, hoogmoed, overdaad ...
 

Dark forces energy

2010

Iedereen kan dark energy forces bij zich hebben die men niet kan zien…

Strong trunk

2010

Gezegde: een sterke stam geeft de mooiste bladeren ! Door alle culturen en tijden heen is de boom voor de mens een belangrijk levenssymbool geweest. In onze huidige geïndustrialiseerde samenleving wordt die betekenis naar de achtergond verdrongen. Tot vandaag toe kennen wij een aantal bomen waaraan een helende kracht wordt toegeschreven. Vroeger werd aan de bomen een ganse kultus gewijd.

Eten en gegeten worden

2010

Eten en gegeten worden. Elke diersoort heeft in de natuur haar eigen taak. Een van die taken kan zijn tot voedsel dienen voor andere dieren

The jungle of life

2010

The jungle of life

Pink lady flower of stillness

2010

Not much spiritual conviction, until a "pink lady" the flower of stillness appeared in here (his) life.....

Indian spirit

2010

Indian spirit

The masked babywhale

2010

*gemaskerde babywalvis verbonden met zijn zusters en broeders *Het masker is zijn naïviteit,maar hij krijgt de bescherming en ondersteuning van de de ouderen.  Naïef
Let op: Spelling van 1858 naïf, Fr., natuurlijk, ongekunsteld, onbestudeerd, ongedwongen. Naïviteit, naïvité, Fr., natuurlijkheid, ongekunstelde, aardige uitdrukking
naïef
[bijvoeglijk naamwoord]• wie te goed van vertrouwen is
vb:zij is erg naïef, ze ziet nooit ergens kwaad in
 

Onderwater wereld

2010

De onderwaterwereld heeft een diepe spirituele weerklank, persoonlijkheid en stemmingen die zoveel kracht uitstralen.

United in love

2010

Verbondenheid in liefde

Aggression or defense?

2010

Agressie of verdediging?

Energievelden

2010

Televisie voegt elektrische elementen toe aan je energieveld, evenals entiteiten die jouw aandacht willen vestigen op het betreffende drama. Films - in de bioscoop of op tv - scheppen een astraal werkelijkheidsgebied met mentale en emotionele lichamen waar jij je op kunt afstemmen. Die zijn elektrisch van aard (= behorend tot het domein van de schijngoden) en kunnen verbranding van vuur in je etherisch lichaam tot gevolg hebben.Televisie kan verslavend zijn. Dit soort verbranding in je etherisch lichaam vindt ook voortdurend plaats in alle winkelcentra en supermarkten

De luie mier

2010

Carolina mier  was ook zo'n harde werkster.. Tenminste, dat had ze wel moeten zijn, maar Carolina was een beetje lui.members.ziggo.nl/rbwitte/verhalen/mier.htm

sexuality

2010

Bij Tantra ligt het accent op ontwikkeling van menselijke kracht, zowel door middel van meditatie als door directe confrontatie met moeilijke omstandigheden om angsten en zwakheden te overwinnen.Chi - Levens Energie wordt opgewekt en getransformeerd in Bewust Zijn -

Stingrays

2010

De rog verteld je : beweeg je zoals mij, gracieus en gemakkelijk doorheen de soms woelige wateren van het leven.

Elfen wereld

2010

De magische, spirituele elfenwereld. 

Hemelpoort

2010

De hemelpoort is versierd met minutieuze wingerdranken en druiventrossen

Reuzen Spinkrab

2010

De reuzenspinkrab komt je vertellen geen angst te hebben  voor vernieuwing
 

slapende walvis in de chaos

2010

De slapende walvis komt je vertellen: "wees altijd kalm en vrij (zoals ik) in de chaos van de wereld ".

The Triassic period

2010

  245 tot 208 miljoen jaar geleden Tijdens de Trias peiode, bestond alle land op aarde als een enorme massa. Het supercontinent begon langzaam te breken tijdens het Trias.  

Bridge to Heaven

2010

Yes we shall build a bridge to heaven ! 

Zeeanemoon

2010

Wees zoals een  zeeanemoon die meewuift met de waterstroom.