Door de mate waarin de kunstenaar erin slaagt zijn eigen realiteit te scheppen dat is eigenheid .... Onze innerlijke weg is belangrijk. Zie je leven als ruim en vol mogelijkheden, als een diep en eerlijk gevoel, als een mogelijkheid om je kennis te vergroten. Durf te houden van de antwoorden die in je leven komen. Hou van je leven. M.M.

uit 1999 tot 2010 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Aartsengel Michael en de kristallen piramide

2010

De Vijfde Dimensie is het werkelijke begin van het ascensieproces. Jullie beginnen je voor te bereiden op ascensie in de trillingspatronen van de hogere Derde Dimensie zodra jullie ernaar streven om terug te keren naar evenwicht en harmonie in de fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen. De hogere frequenties / dimensies, de hogere Vijfde, de Zesde en daarboven, worden geleidelijk aan etherisch, verfijnd of Kristallijn.

Aartsengel Michaël ©

2005

Engelenvleugels. Neem mijn hand en ik zal je leiden naar de veiligheid van je Heilige Zelf. ©

Aartsengel Michael en Meeste Morya ©

2004

De innerlijke weg is belangrijk. Zie je leven als ruim en vol mogelijkheden, als een diep en eerlijk gevoel, als een mogelijkheid om je kennis te vergroten. Durf te houden van de antwoorden die in je leven komen. Hou van je leven.citaat M.M.

Engel Kosmische vroedvrouw

2008

Er staat ons bijzondere heugelijke tijden te wachten! De aarde, zoals u die nu kent, is zwanger! En ik vervul de functie van de spreekwoordelijke ooievaar die het heugelijke nieuws komt aankondigen

Engel Natiel

2008

Ik ben de engel van de gouden beloning! Van de zege, maar ook van een stukje lijden. De loutering, de verrijking die men binnen zichzelf kan terugvinden.

Engel van de eigen wijsheid

2008

Ik breng u de wijsheid van de duisternis. Uit de duisternis treden wij naar het licht.

Engel van de wacht

2008

Ik ben de engel die de wacht houd over de onderwereld. En er de gepaste tijden voor zorgt dat de nodige uitdagingen op uw pad komen.

Ezechiel

2008

Ezechiel is een Hebreewse jongensnaam. Het betekent `kracht van God`.

Krisnha- Aartsengel Sint Michiel ©

2007

Krishna (कृष्ण, Sanskriet voor 'zwart'; ook wel 'een entiteit die anderen naar vervulling leidt') In de Hindoeleer: de Allerhoogste Persoonlijkheid of Hoogste manifestatie van God energien, God Zelf. - Wie is als God? De naam Michaël komt uit het Hebreeuws en betekent: ‘Wie is als God?’ (mi ka é l)

Aura ©

2005

De aura is meestal met het blote oog niet zichtbaar.

Aartsengelen ©

2004

De waas onder onze voeten symboliseert dat wij uit meerdere lagen bestaan, waarin andere dimensies te vinden zijn. ©

Aartsengel Michael te paard ©

2005

    Aartsengel  Michael U ziet mij hier in de capaciteit als wieder. Om nieuw zaad te zaaien dient eerst de oude overwoekering te worden verwijderd. U ziet mijn lans als een soort zeis, die het lange gras maait. ©      

Beschermengel ©

2006

Er is in en boven de mens een geest of kracht die hem leidt en zijn denken en hart vervult van hoop, troost, vrede en rechtschapenheid; die altijd leiding geeft en die hem leert zichzelf te verlossen. je kan je laten leiden door je innerlijke opdrachten .Hoofd en hart moeten gereed zijn te ontvangen, anders zal het brein de leiding en de inspiratie niet kunnen verwerken .

Begeleiders ©

2004

De centrale figuur heeft zijn diploma met opgedane levenservaringen in zijn hand ,en is bij wijze van spreken geslaagd .

Begeleidster ©

2005

De armbandjes die ze draagt, symboliseren onze gebondenheid, aan onze eigen hersensspinsels, aan onze eigen zelfgemaakte illusies. ©

Deva ©

2005

Als u de schoonheid ervaart van al het Goddelijke in u en rondom u, dan bent u verbonden met engelen. ©

Engelen der stilte ©

2006

Wij berichten u over de nieuwe energieën die de Aarde vandaag bereiken. Deze energieën worden u toegezonden vanuit hogere dimensies dan diegene die u reeds kan waarnemen. Het is namelijk tijd voor een nieuwe bewustzijnssprong van uw planeet.

Engeltje 1©

2000

Het woord engel komt eigenlijk van het Griekse woord aggelos, dat betekent 'boodschapper.' Het Hebreeuwse woord daarvoor is mal'ak met dezelfde betekenis.

Engeltje 2 ©

2000

Boodschap engelen - deze engelen brengen mededelingen over. Deze mededelingen komen als innerlijke informatie of in dromen.

Engeltje van de geboorte ©

1999

Een mens is nooit alleen! Ook en misschien wel juist niet bij zijn komst op deze aarde en bij zijn heengaan. Engelen spelen een rol in het grote proces van leven , dood en wedergeboorte. Hogere wezens waken over leven en sterven van de mensheid. OOk in moeilijke momenten staan engelen van geboorte en dood ons bij.

Engel Elinahela ©

2004

Het hogere zelf staat los van je lichaam, emoties, gedachten en gevoelens. Vanuit dat punt ontdek je een stilte in je, dat door niets wordt aangetast.

Engel van het hogere zelf ©

2004

Het Hoger Zelf is je Goddelijk Zelf. Het werkelijk zelf van wat je bent. Je bron. In het totaal van bewustzijn, de zee die we het universum noemen zijn alle Hogere Zelven een. Een geheel, een groot bewustzijn. Sommige verkiezen het God te noemen, anderen Allah; de Bron, de Oermoeder of Vader. Afhankelijk van het Godsbeeld waar je in gelooft. Het zijn enkel namen en visies voor hetgeen Is.

Engel van de dag ©

2003

Wil je een beroep doen op engelen dan doe je dit vanuit je hart en liefde. Dit kan in stilte thuis zijn of onderweg naar je werk, op school, in de natuur of stad en in het verkeer. Je hoeft ze niet op te trommelen want ze zijn innerlijk bij je aanwezig.

Engel van de nacht ©

2003

Deze engel heeft u veel meer te vertellen in slapende toestand, dan wanneer u nog wakende bent. Zij begeleidt uw nachtrust. Zij zorgt voor een verkwikkende slaap. En voor vele wonderlijke gebeurtenissen in andere sferen.

Engelbewaarder.©

2005

Wij brengen u een zachte en ondersteunende groet. Wees u gerust van onze voortdurende nabijheid als je ons nodig hebt.

Engel der deva's ©

2003

Herken ons als je ons in de ogen kijkt, want wij lijken een van jullie.

Engelen in wording ©

2005

Een Menselijke Engel is iemand die de verplichting aangaat om op het juiste verbindingspunt van tijd en ruimte te worden geplaatst om een ander mens te helpen. ©

Engeltje met duif .©

2003

Onze ziel bevat de taal van het Licht.Als we eenmaal contact hebben gemaakt met onze innerlijke gids hebben we toegang tot een onein-dige bron van wijsheid en advies.

Godin van de bergen ©

2005

Laat het vuur uw inspirator zijn om u te verbinden met de eigen vuurkracht van uw eigen bergtoppen van uw ziel. De bergtop is namelijk een magische plaats. ©

Orakel ©

2005

Engelenaanraking. jouw bewustzijn, van wie je altijd bent geweest, verdwijnt in de oceaan van tijdloosheid ©

Serafijn ©

2005

Wij kunnen onze werkelijkheid veranderen door het perspectief van waaruit we de dingen bekijken te veranderen. ©

Nimfje ©

2005

Magie is je openstellen voor nieuwe mogelijkheden en tot nu toe onbekende werkelijkheden .In ons allen is een tovenaar aanwezig. De tovenaar ziet en weet alles.