De Heilige Graal ligt aan de basis van de Schepping van Alles. Het is de ultieme en universele vorm van Heilige Geometrie, aanwezig in alles en via een vastomlijnd plan volgens de principes van de Gulden Snede gecreëerd. De gehele schepping is onlosmakelijk verbonden met geometrie. .Symbolische schilderen kan hiervan een uiting zijn.

uit 1999 tot 2006 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Dogon-Sirius and sjamanisme ©

2000

Als je neer kijkt op je voeten gaat het spiraal verder van wat je zou kunnen noemen de twaalf uur lijn, recht voor je voeten geplaatst. Deze spiraal is een electrode die met de klok mee opgedraaid is, de rondingen van de spiraal op drie inches afstand van elkaar.

Hator ©

1999

Het ziele-lichaam, dat geen vaste vorm heeft, maar gevoeld wordt als het ware wezen dat in je hart leeft, degene die je werkelijk van binnen bent. Dit wezen is verbonden met de Bron van Licht. De oude Egyptenaren noemden dat het Ba-lichaam. Dat is je verbinding met het veld van creatie, waaruit alles ontstaat.

The wales ©

2006

Zij leven vanuit het eenheidsprincipe, als groep zijn ze een eenheid. Ze leven in een verenigd bewustzijn, zonder hun eigen identiteit te hoeven opofferen. Als je bij de dolfijnen en walvissen bent, word je als 't ware als vanzelf opgenomen in dit verenigd Universele Bewustzijn. Dit is de boodschap van deze dieren.

Transformation Pirana ©

2006

Piranha's zijn carnivore zoetwatervissen die in de rivieren van Zuid-Amerika leven. Piranha's worden ongeveer 15 tot 25 cm lang, hoewel individuele vissen gevonden zijn die ruim 40 cm lang waren. Piranha's zijn bekend om hun scherpe tanden en hun agressieve honger naar vlees.

Vrede ©

1999

Nieuwe werelden vermengen zich nu, Zij weet ..en is opnieuw herrezen uit zichzelf. Uit mijn gedichtenbundel: 'De Godin in ons'

Walvis met dolfijnen ©

2000

De Geest is de Grote Kosmische Baarmoeder, uit wier schoot alles voortkomt. Alles is in essentie geest. Al het levende is doordrongen van geest.Engelen en de Walvisachtigen dragen de toorts van de Liefde die haar Licht verspreidt door alle levens,

Witte dolfijnen ©

2000

De gewone dolfijn heeft hier vleugels. Zij worden de engelen van de zee genoemd. De witte dolfijn staat symbool voor de parel in de lotusbloem. Er is ook de baring van de vaste materie. ( zie onderaan het schilderij)

Zwaan ©

2000

Ziel is een andere uitingsvorm van geest. De ziel is als het ware een individuele uitdrukking van de goddelijke Grote Geest. De ziel manifesteert zich in lichaam en werkt door middel van dat lichaam om haar doelen te bereiken.