Intuïtief Schilderen is als een ontdekkingsreis naar datgene wat er in je leeft.

uit 2008 tot 2010 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Aromatherapie

2010

  Aromatherapie door essentiële oliën is een inwendige aanpak van een uitwendig waarneembaar probleem.
 Composities die in staat zijn om een aandoening bij een persoon inwendig bij de oorsprong aan te pakken. Tevens biedt deze therapie ook oplossingen om het organisme te helpen zich te ontdoen van vreemde, giftige stoffen, die een belasting vormen voor het lichaam.
Een reinigings- of ontslakkingskuuris één van de meest grondige en effectieve, natuurlijke geneeswijzen.

Electromagnetische straling

2010

De elektromagnetische straling rond hoogspanningslijnen is zo hoog dat wetenschappers al jaren waarschuwen voor gezondheidsrisico’s. Nu volgt ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die stelling. Op een parlementaire vraag van zijn partijgenote Valerie Taeldeman antwoordt hij dat het best voorkomen wordt dat kinderen ‘langdurig worden blootgesteld aan de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen’

Kleurenlichttherapie

2010

Lichttherapie is gebaseerd op lineair gepolariseerd licht. Lineair gepolariseerd licht opent de huidporiën, herstelt de beschadigde celmembranen en verhoogt de activiteit van de gezonde celmembraan.Dankzij  licht kunnen vitaminen, collageen, zuurstof en andere belangrijke voedingsstoffen makkelijker door de celmembranen heen getransporteerd worden, waardoor het regeneratieproces (herstel) ten volle wordt geactiveerd.

Qi gong

2010

  Wat is Qi-gong   Qi gong is een eeuwenoud Chinees systeem van oefeningen om lichaam en geest fit en in balans te houden. Qi gong (spreek uit als tsjie koeng) betekent letterlijk: werken met levensenergie die qi wordt genoemd. Bij een gezond persoon stroomt er veel qi door het lichaam, maar als deze stroom vermindert of stagneert kan dit zich uiten in de vorm van ziekte of andere beperkingen. Door onvoldoende beweging, stress of een verkeerde houding kunnen er blokkades ontstaan waardoor de hoeveelheid qi afneemt. Qi gong is er op gericht om, door middel van mentale en fysieke oefeningen, de energiestroom te sturen en te vergroten, zodat deze vrij door het lichaam kan stromen. Eventuele lichamelijke blokkades dienen hierbij opgeheven te worden. Bijvoorbeeld: het zenuwgestel wordt gekalmeerd, stress en spanning losgelaten, waardoor er innerlijke rust ontstaat ...
 

De cirkel doorbroken ©

2009

Nieuwe creaties,... de laatste oude stukken loslaten en je bevrijden van opgelegde overtuigingen.   My paintings are very energetic.It has the connection between heaven and earth.I work from different area's.
This means that when I paint I find these memories in my cell memory and also in the akasha chronicles.
The Akasha Chronicles are an intelligent alive system that records in a multidimentional way, all of the activities, intents and motivations of all beings, systems and events in all times; future, present and past.
My works are often energetic messages with a direct message or also often with many hidden messages.
I paint in many styles because the paintings would appeal many people (-:so the work can end up anywhere.©


       

Spirituele verbondenheid ©

2009

Spirituele verbondenheid creëert beweging. Omhelzing van Yin naar Yang toe.De vrouwelijke en mannelijke energie zoeken een nieuwe balans. ... Het symbool voor de dualiteit van het leven is Ying/yang.De vrouwelijke energie yin en de mannelijke energie Yang zullen zich automatisch vermengen met elkaar. Zodat Yin en Yang in evenwicht  kunnen komen, (de mannelijke energie en vrouwelijke energie met elkaar in evenwicht). Automatisch zoeken ze een evenwicht. De twee energieën hebben even tijd nodig om het evenwicht te stabiliseren.  ©

 

Vesica piscis ©

2010

 De vesica piscis is ook het symbool van de moeder godin die de wereld baart. Een bron van immense energie en kracht. Het gemeenschappelijk deel van de vesica piscis heeft de vorm van een vis. De vesica piscis (blaas/kruik-vis) is tevens het symbool van het geslachtsorgaan van de vrouw. Vruchbaarheidssymbool (vagina van een godin) o.a.Delphi. Daarom is de vesica piscis het symbool van goddelijke geboorte én samensmelting. Yin en yang in samenhorigheid. Tevens is de Vesica piscis het basismotief van de levensbloem. Vesica Pisces is een vrouwelijk symbool dat ook in verband wordt gebracht met Jezus Christus. (vissensymbool). En tevens een teken dat de komst van Jezus Christus iets te maken heeft gehad met het in opbloei zijnde vrouwelijk tijdperk.©

2 werelden LITTLE BUDDHA ©

2009

 Little Buddha's words: I was born on May 9, 1989. (Nepal). I have drawn thousands of visitors and media attention for spending months in meditation without food or water.

De walvismatrix ©

2009

De walvissenmatrix. Door subatomaire portalen binnen de walvissenmatrix herinneren wij ons meester te zijn binnen het zwaartekrachtveld en de elektro/magnetische structuur van de aarde.©

Zonnevlammen ©

2008

Een zonnevlam (manifestatie van Ra) is een explosie op het oppervlak van de zon, die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die wordt vastgehouden. ©

Children of the full moon ©

2009

Dankzij de verbinding met jullie onderbewuste, je intuitie ook, geeft de maanenergie jullie nu duidelijkheid over het hoe en waarom jullie in de aardse sferen zijn beland.©

Bescherming ©

2009

Het is zeer belangrijk dat voor enig type van spiritueel werk, meditatie, of channeling er een goede bescherming wordt aangeroepen. Angst haalt alle bescherming naar beneden omdat het in feite grote gaten in onze aura opent, waardoor alles en iedereen naar binnen kan komen, in je energieveld, om zo controle uitoefenen, te manipuleren of iets te beschadigen dat de betreffende entiteit of energie wil beschadigen. De beste bescherming ligt in het hebben van een sterke intentie om voor het hoogste te werken.©

De Grootmoeders spreken ©

2009

'Roep de vrouwen ,' zeggen de Grootmoeders. 'Vertel hen dat wij hier zijn, dat de Grote Raad van de Grootmoeders is gekomen.©

Wit licht ©

2008

Een ''Kosmisch Licht'' heeft zich nu als fijn ''Netwerk'' om de Aarde gewikkeld en dit ''net'' heeft zich verankerd aan verschillende krachtpunten op de Aarde zelf.©

Het oog van God ©

2009

Gebaseerd op de foto : "het oog van God" genomen door the hubble space telescoop. ©

Gidsen helpers van licht ©

2009

We hebben allemaal een of meerdere gidsen die ons in ons leven begeleiden.We kunnen hen altijd om hulp vragen.©

Het duiveltje van onevenwicht ©

2009

Dit is het duiveltje van het onevenwicht.©

De Levensbloem ©

2010

Eigen interpretatie van de levensbloem (wordt het genesispatroon genoemd). In het begin schiep de universele geest van God vanuit het niets het brandpunt van het Godbewustzijn een enkele centrale bol. God was geheel en al omgeven door deze eerste bol op de eerste dag van de schepping. De volgende dag schiep God nog een bol, waarbij het centrum van deze tweede bol gelegen was ergens op het oppervlak van de eerste bol. De intersectie van deze twee bollen wordt de Vesica Pisces genoemd.Wanneer we nu op dezelfde wijze doorgaan met Gods schepping maar dan iets langer dan de eerste 7 dagen, dan krijgen we de levensbloem.©         

De leeuw en het lam ©

2010

 De Bijbel legt uit dat Jezus zowel een strijdende en brullende leeuw is, als een kwetsbaar lam. Jezus,de leeuw van Juda overwon tevens de dood. De leeuw en het lam vertegenwoordigen hier in samenhorigheid twee zijden: Leeuw symbool voor kracht en heerser. Lam symbool van liefde en opstanding. ©

Liefdes hart-energie©

2009

Hart-energie geeft onvoorwaardelijke liefde, vanuit een oneindige overvloed.©

Kundalini ©

2010

Van alle energieën die ons doen leven is er één die de moeder is van alle andere: de Kundalini, onze sluimerende spirituele energie. ...Fysiek of psychisch trauma kan vaak de oorzaak zijn van een plotseling wakker worden van de energie. Ook het verkeerd beoefenen van allerlei spirituele technieken, bijvoorbeeld in korte tijd zonder voorbereiding, kan de Kundalini onvoorbereid doen opstijgen en voor grote problemen zorgen zoals psychose. Een goede aarding is van levensbelang bij dit proces. ©

Nieuwsgierigheid vanuit andere werelden ©

2009

Wat weten we van de kosmos? “We worden  begeleid door engelen en gidsen en wezens uit de ruimte. (Federatie van licht). Swedenborg verteld hoe geesten van de planeet Mercurius hem meermalen hebben bezocht en hem uit weetgierigheid hebben gadegeslagen. Volgens Swedenorg drijft nieuwsgierigheid de geesten uit het sterrenbeeld Haas ertoe om met hele legioenen tegelijk de aarde op te zoeken. Naar mijn gevoel zijn er meerder entiteiten die graag willen reincarneren op de aarde maar zij worden niet (meer) zo maar toegelaten. Vr: U hebt verteld dat de Federatie van Licht hier is om de ontvouwing van gebeurtenissen die op de planeet gebeuren te observeren, zullen ze ons ook helpen de negatieve en duistere entiteiten te stoppen?

Antw: De ontwikkelde technologie van de Federatie van Licht staat ten dienste van het Goddelijke, maar niets kan gedaan worden voordat jullie er om vragen, want dit is een universum met de vrije wil.© 
 

Energieën vanuit de kosmos ©

2009

Jullie kosmisch DNA wordt geactiveerd door hoge trillingen van energiestralen die naar beneden storten op de Aarde vanuit het Galactisch Verenigd Veld van het Goddelijke Bewustzijn zelf. Deze energieën hebben een vortex geopend van hoge vibraties, die Gaia’s ascentiepad heeft gezuiverd, en die een werkelijke verandering produceert in de cellulaire structuur van je lichaam.©

Aantrekkingskracht en afstoting.©

2009

Karma en de wetten van aantrekking en afstoting ofwel synchroniteit. Magnetisme: de kracht die materie op elkaar uitoefent en afstoot. Dualiteit.©    

Gevecht in de Kosmos ©

2009

Gevecht in de kosmos. Golven van pulserende energieën zijn het levensbloed van de kosmos.©

Rijzende draken als symbool voor een nieuwe wereld. ©

2009

Rijzende draken als symbool van een nieuwe wereld . U moet kiezen hoe u de kracht van de draak wilt gebruiken. ...©

Zomerland©

2009

Als mens maken we deel uit van verschillende werelden. Met die verschillende werelden verbinden we ons op verschillende manieren.©

White bull ©

2009

Withe Bull is een fenomeen en het is een fantastische kans met de wijze oude indiaan te mogen verkeren. WhiteBull is een zeer hoogstaande spirituele geest van gene zijde.©

De donkere nacht van de ziel ©

2009

De pijnlijke ervaring van de afwezigheid van God, die voorafgaat aan de éénwording met God, en de verlichting die daarop volgt.©

Het onderbewuste ©

2009

Het zijn gegevens waarvan we niet eens meer beseffen dat ze aanwezig zijn, en precies daardoor kunnen ze voor ons leven een grote hindernis vormen.©

Evolutie ©

2009

Een gebeurtenis om bewust van te zijn. Om nog meer in ons licht te gaan staan en om anderen daarnaar toe te helpen, zodat het collectieve bewustzijn spoedig een kritische massa mag bereiken. ©

Killing whales©

2009

The whales are going back.©

Vernieuwing in de chaos ©

2009

Wanneer er vanuit de chaos een kiem voor vernieuwing zichtbaar wordt, ...©

Hoop ©

2009

Wie vol hoop is, ziet het succes waar anderen mislukking zien.©

Vernieuwing ©

2009

Vernieuwing geeft een breuk aan waarbij iets ouds plaats maakt voor iets nieuws.©

Zuivering

2009

Ieder heeft zijn eigen astrologische baan. De natuurwet werkt altijd volgens de wet van oorzaak en gevolg, hier is geen rechter voor nodig.

Overgave ©

2009

Als je de bereidheid hebt om open te blijven zullen angsten, die geconditioneerd zijn rondom het niet eigen-zijn van anderen, oplossen.©

Luisteren naar ons hogere zelf ©

2009

Vraag aan je hogere zelf wil je mij helpen en wij moeten dit wel zelf vragen anders gebeurt er niets, onze hogere zelf hoort ons maar wees wel duidelijk.©

Angni ©

2009

Als bode en bemiddelaar tussen hemel en aarde brengt hij de mens met het goddelijke in contact.©

Toegang tot een andere wereld ©

2009

Wit zwarte wereld, Fluweelzwart - Toegang tot een andere wereld. Zwart probeert nieuwe niveaus van zwart te bereiken, en wit nieuwe niveaus van wit. De tijd is nu aangebroken om de punten waarop we gelijk zijn te gaan zien in plaats van de punten waarop we van elkaar verschillen.©

De slang kiest ©

2008

Deze kracht leert je op persoonlijk vlak dat je een universeel wezen bent. Als je alle aspecten van je leven aanvaardt kun je de omzetting van de vuurkracht realiseren. ©

Pulserende energie

2009

Golven van pulserende energieën zijn het levensbloed van de kosmos, ook al lijk je vast van vorm, in feite ben je gemaakt van trillende energieën

Universum ©

2009

Op dit moment 'zuivert' het universum en de hogere vibraties vernietigen de lagere vibraties. Laten we oude vibraties die we in de ether gooien vervangen door mooie, liefdevolle vibraties. ©

Slang werpt zijn kosmische huid af ©

2008

Slang werpt zijn huid af, symbool voor de transmutatie die plaatsvindt. Het gaat om energie van heelheid en kosmisch bewustzijn, en het vermogen, alles gewillig en zonder weerstand te ervaren.©

Lichtsteden ©

2009

Deze steden van Licht zijn nu goed verankerd in de hogere dimensies in de hele melkweg, met veel van deze prachtige bouwwerken op veel sleutelposities rond de Aarde.©

Liefdekristallen ©

2009

de Liefdekristallen van de Galactische Federatie zullen werkelijk worden ... Veel mensen zullen naar de Liefdekristallen toe worden geleid. ©

Gewas in maart ©

2008

Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas èn arbeid.©

Kosmos ©

2008

Het heelal of universum in de astronomie ofwel de kosmos in de kosmologie zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele ruimte-tijdcontinuüm waarin wij bestaan.©

De Grote Moeder©

2008

De terugkeer van de Grote Moeder in de geschiedenis der mensheid is de grootste Zegening aller tijden. Wanneer de pijn ons ten diepste verscheurt, is er het verlangen naar heelwording. ©

Nieuwe werelden ©

2008

Wetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het heelal een levend en samenhangend geheel is.©

Melkweg ©

2008

De Melkweg is de naam voor het balkspiraalstelsel van middelmatige grootte, waarin ons zonnestelsel zich bevindt.©

Bloemenpracht ©

2008

Wie Bloemenpracht kent zoekt niet. wie zoekt kent Bloemenpracht niet. ©

Kristallen Grand Canyon ©

2008

Moeder Aarde heeft ons verschillende prachtige geschenken gegeven. Eén daarvan is de enorme diversiteit kristallen vanuit het mineralen-rijk. ©

Nevelen uit het niets ©

2008

Als wij 's avonds naar het heelal opkijken voelen er we tegelijkertijd verloren en geborgen in. Schrok het ons eerst af, nu zien we hoe Het alles omarmt. Ben je Niets, ben je alles ! ©

Oerenergie ©

2008

Oerenergie komt voort uit het kosmische Vacuum. Terwijl het evenzeer vaststaat dat het 'licht uit de duisternis' komt. ©

Sterren worden geboren©

2008

Grote sterren ontploffen als een supernova. Uit de stof- en gaswolk worden later weer andere sterren geboren.  ©

Oerkracht ©

2008

Oerkracht, een kracht opgewekt door zichzelf, goddelijke beginsel, kosmische krachten, oerkracht waaruit je bestaat. Deze goddelijke oerkracht wordt ook wel gelijkgesteld aan de seksuele energie.©

Elementalen ©

2008

Elementalen van de etherische gebieden.Ze bestaan uit etherische substantie.De elementalen zijn dus als het ware de bewoners van de kosmische elementen ...©