Door de mate waarin de kunstenaar erin slaagt zijn eigen realiteit te scheppen dat is eigenheid... Een hologram, is een illusie van licht dat reist via rechte hoeken die elkaar kruisen. De orthogonale (rechthoekige) verhouding van licht dat zichzelf kruist.

uit 1990 tot 2010 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Vergane continent.©

2003

Water dat opgestuwd werd door de vuurkracht van de vernietiging en tevens vernieuwing van het leven. ©

Magdalena and Andrea

2010

Magdalena and Andrea.

Slangen

2010

U bent zelf samen met vele anderen op zielereis. Allen hebben een unieke eigen vorm.

De violette vlam ©

2009

Je kunt de violette-vlam decreten overal en altijd uitbrengen - in je auto, terwijl je klusjes doet of voor je naar bed gaat.©

Het hart van de Godin ©

2009

Het Hart van de Godin in Jezelf. 'Begin de dag met liefde. Vul de dag met liefde. Besluit de dag met liefde. Dat is de weg naar God.'S.B.©

Tulp

2007

Tulp

Zonneatoom ©

2006

Alles, jijzelf ook is van atomen 'gemaakt'. Als de atomen in de zon in elkaar drukken, dan ontstaat er Uit waterstof helium.

Kosmos ©

2003

De ware magie ligt in feite in ons innerlijke .

Aarde in wording ©

2003

Evolutie.Als je alleen op de uiterlijke omstandigheden afgaat, lijkt het wel alsof alles meer en meer bergafwaarts gaat wordt op onze planeet, maar dat is een illusie.©

Global warming ©

2008

Velen valt het moeilijk te geloven dat de omstandigheden beter zullen worden, dat het leven voor allen gelukkig en vol vreugde zal zijn en dat het gouden tijdperk zal terugkeren. S.B.©

Agni ©

2006

Agni kan zich als de zon manifesteren. Als bode en bemiddelaar tussen hemel en aarde brengt hij de mens met het goddelijke in contact. Hij weert de boze invloeden en machten af.

Aan de oevers. ©

2008

De aarde is volop in beweging. Een bijzondere, boeiende tijd is aangebroken! Het bewustzijn op aarde zal door een evolutiesprong in de tijd overgaan van de 3e naar de 5e dimensie.©

Aardekern ©

2002

Vulkaanuitbarstingen vormden grote hoeveelheden vrijgekomen gassen van eenvoudige moleculen (de eerste atmosfeer). Hieruit condenseert water dat samen met het gesmolten ijs van ingeslagen kometen de eerste zeeën vormt. In deze 'oersoep' vormden zich, uit anorganische stoffen, de eerste organische materialen. Welke later uitgroeien tot eiwitten en RNA, de bouwstoffen voor leven. ©

Exit ©

2004

Het polariteitbeginsel zal langzaam maar zeker plaats gaat maken voor een nieuw uitgangspunt van Eenheid en Liefde.

Foetus ©

2006

Een foetus is een ongeboren vrucht in het stadium waarin gelijkenis met het volwassen stadium gaat optreden, dus een ouder embryo. Bij mensen spreekt men van een foetus vanaf de 8e week van de zwangerschap tot de geboorte. Deze is dan ongeveer 2,5 cm groot en weegt maar een paar gram.

Kosmisch kind in verbinding ©

2008

Symbolisch werk over Het Kosmisch Kind in verbinding met de moedergodin. De kinderen, de lichtwerkerszielen die nu binnen komen, worden nu anders ontvangen, in een andere bedding, (het kind dat hier naar de moeder kijkt)  staat in deze fase in een sterk telepatische verbinding met de moedergodin. Dit helpt hen tevens meer van hun kosmisch licht te ontvangen. De oude vrouw staat symbool voor de oermoeder die via de kosmische moeder leven geven.©

Geboortekanaal ©

2004

Leven geven een wondermooie ervaring. ©

Amma ©

2007

Wat onbewust is lost zichzelf op als het aan het licht gebracht wordt. Moeder Amma is bekend als de knuffel-Moeder. Vanuit pure Onvoorwaardelijke Liefde omhelst zij iedereen die bij haar komt. ...

Innerlijk vuur ©

2005

De staat van weten, van werkelijk weten, is een kwaliteit waar het niet nodig is om andere mensen te overtuigen. Alles is dan goed zoals het is. ©

Het grote sterven ©

2006

Het Grote Sterven de Totale Afwezigheid van Licht Spiegel van Oervernietiging Leegte waarin de gehechtheid van het zelf verdwijnt folterende Angst - geen houvast meer het Rijk van Totale Wanhoop

Blinde trots ©

2001

Dit schilderij gaat over een hernieuwde geest die ontstaat of is geboren uit het puin van de wereldse gebeurtenissen, zoals deze zich in september 2001 hebben voor gedaan.©

De gouden vis ©

2007

Sprookjes voor het kind. Detail uit 'De goudkinderen' naar een sprookje van de gebroeders Grimm (sprookjesnummer 085)

Het innerlijke kind ©

2006

We zullen ons in deze nieuwe fase van ontwikkeling door middel van transformatie gaan zuiveren van oude ballast om een groei door te gaan maken van de oude aardemens naar een kosmische mens.

Birth ©

2005

De vuurvogel symboliek Heilige geest. ©

Toekomst ©

2004

En hoe denken wij over het ontginnen van vruchtbare grond op aarde en het delven van grondstoffen op andere planeten ?

Industriele vervuiling ©

2003

Vervuiling door voedingsstoffen vanaf rioleringsuitstroming en de landbouw kan leiden tot lelijke en mogelijk gevaarlijke 'bloei' van algen in het water langs de kust. ©

Pollution ©

2006

De milieuverontreiniging en de ingrepen in de natuur door de mens kunnen, in geringe mate en enkel uit het oogpunt van zoölogen, ook positieve uitwerkingen op de fauna hebben. Met zijn optreden verandert de mens levensruimtes waarin nieuwe diersoorten kunnen ontstaan. ©

Salamanders ©

2004

Salamandrs passen zich wonderwel aan. Het is onze ware bestemming te veranderen van een samenleving die gebaseerd is op angst en wedijver naar een samenleving die gebaseerd is op liefde. ©

Creatrice.©

2005

Creatie . Dynastieën,melkwegstelsels...In het AUM geluid ontvouw ik mij.©

De Grote Moeder ©

2008

Het NIEUWE der aarde in verbondenheid met de hemel. De turkooisblauwe lingham is symbool van mijn liefdesenergie,die alles zal heel maken in de grootste liefde ooit.©

De Graalskelk (deel van het werk de Grote moeder) ©

2008

Door de Graalskelk toont de Moeder het uiteindelijke doel van het leven: het onvoorwaardelijk uitschenken en liefhebben van alle 'levende en niet-levende wezens'. ©

De Grootmoeders spreken via de oermoeder .©

2008

De Grootmoeders laten de veranderingen zien die plaatsvinden op aarde, leggen uit waarom onze wereld in een gevaarlijke toestand verkeert, verduidelijken het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie en vertellen ons wat wij kunnen doen om onszelf en onze planeet te helpen de balans te herstellen. ©

De grootmoeders spreken via de oemoeder (detail) ©

2008

'De aarde is te lang door yang gedomineerd, het principe van de mannelijke energie, waardoor yin, het principe van de vrouwelijke energie, ontoereikend en zwak is geworden; wij zijn gekomen om dit te herstellen. ©

Kabbala ©

2007

De Kabbala is een religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Ieder letter, ieder woord, getal en accent van de tenach bevat een verborgen betekenis .

Tropical Paradise ©

2005

Tropical Paradise wij waren samen gaven de uren de meest lieve namen niemand heeft ons gemist alleen het Topical paradijs wist onze hemelse reis

Immage ©

2005

We staan op het punt een gigantische opwaartse beweging te maken naar de Vijfde Dimensie, waardoor het leven op Aarde positief zal veranderen.

Lente ©

2006

Een nieuwe begin zal door onszelf gecreëerd gaan worden. Vooralsnog is het de bedoeling dat wij, als kinderen van deze Nieuwe Tijd, ongeacht onze leeftijd, massaal ervoor gaan kiezen.

Het klif ©

2006

Belangrijk is om te leren bepalen wat mogelijke opstakels zijn en hoe deze zijn te overwinnen. Deze obstakels kunnen belemmeringen zijn van allerlei aard.

Onderweg ©

2006

Het leven leidt je naar jouw nieuwe geboorte in bewustzijn als kosmisch wezen.

Herfst ©

2006

De golf van bewustwording op aarde zal verregaande veranderingen tot gevolg hebben, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk gebied.

Atmosfeer ©

2006

Het verlies van bossen heeft een diepgaand effect op de koolstofkringloop in de wereld. Het is duidelijk dat ontbossing een belangrijke rol speelt in de toename van CO2 in de atmosfeer. De afgifte van CO2 in de atmosfeer vergroot het broeikaseffect en zou kunnen leiden tot een stijging van de temperaturen in de wereld.

De bron in jezelf ©

2006

Een volgende fase is aangebroken. Het wordt mogelijk je eigen hemel op aarde te gaan scheppen, waarbij de liefde je belangrijkste hulpbron zal zijn.

Lotusbloemen ©

2003

Enkel op het zuiverste water kunnen lotusbloemen gedijen. Daarom staat de lotusbloem symbool voor puurheid, en zuiverheid . ©

Winter ©

2006

Rust en meditatie kan je leiden naar jouw nieuwe geboorte in bewustzijn als kosmisch wezen. Het biedt je handvatten om je eigen weg in dit proces af te leggen.

Mistral ©

2006

De mistral is een koude wind, die bij de Romeinen zoveel ontzag afdwong dat ze hem 'magistralis' (meesterlijk) noemden. De bijzonder krachtige noorden- tot noordwestenwind, die windkracht 9 (stormkracht) kan bereiken, waait vaak in het dal van de Rhône in Zuid-Frankrijk. Soms wordt zelfs windkracht 10 of 11 bereikt met gemiddelde snelheden van meer dan 100 kilometer per uur.

Tornado ©

2004

Het heelal is geen stilstaand iets ,maar altijd in beweging. In beweging naar en van evolutie.©

Levensboom ©

2006

Dit schilderij spreekt over de overgang van de natuur naar de technologie en het woelige leerproces dat dit met zich meebrengt. De levensboom staat symbool voor de levenskracht De levenskracht die huist in elk van ons. Deze levenskracht kan niet geremd worden. Aangevuurd door de overvloedige energie van de zon stuwt zij steeds verder naar nieuwe bestemmingen.

Zonnefamilie bereikt nieuwe pieken©

2006

we kunnen nu energieblokkades loslaten. En de golven door ons heen en de aarde laten gaan. opdat onze angsten zouden verdwijnen, en we goed gegrond kunnen worden.

cactussen ©

2005

De Wind van de Eenheid geeft de cactussen af en toe een zetje naar mekaar toe, en zorgt ervoor dat ze mekaar niet alleen prikken maar ook strelen. Symbolisch werk.©

Pioenroos ©

2003

Veel dimensies, ook bekend als niveaus, verdiepingen en parallelle werelden bestaan in dezelfde ruimte. Ze verschillen slechts in trillingssnelheid. ©

Carpe ©

2006

Pluk de dag.Geniet van elk moment!

Bezieling van de eicel ©

2003

Het lijkt een duistere wereld, maar ook hierin zorgt het licht voor het belangrijkste deel van deze bevruchting: namelijk de ziel. Dit werk gaat dan ook over de bezieling van de eicel door het leven en het licht. Microcosmos .©

Salve de slang ©

2004

De slang staat symbool voor de kracht die in ieder van ons aanwezig is.©

Het paard van Troje ©

2007

Wat onbewust is lost zichzelf op als het aan het licht gebracht wordt.

Dolfijnen ©

2004

Speelsheid. De dolfijnen worden de engelen van de zee genoemd.©

Arend ©

2005

White Eagle. Onze ziel bevat de taal van het licht.©

Krokodil ©

2003

Ik ben het symbool van de wachter van uw schaduw. ©

Vechtende haan ©

2004

We kunnen ons door onze eigen angsten tijdelijk wat laten verteren. Tenzij we ons ook door deze laten voortstuwen.©

Gele Slang ©

2003

De slang staat symbool voor vruchtbaarheid en leven.©

Scarabee ©

2004

De scarabee is een opruimer ,hij doet nuttig werk. ©

Huisslak ©

2004

De slak heeft altijd zijn huis bij zich! In dit werk werden vooral secundaire kleuren gebruikt . ©

Man bijt hond ©

2006

Hond bijt man.

ANGST en verslinding ©

2005

Dit werk gaat in wezen over in plaats van te vluchten voor je eigen angst, van je om te draaien en te durven rechtstreeks hun muil in te duiken.©

Detail 'Het grote sterven '.©

2006

Oceaan van folterende Angst - geen houvast meer het Rijk van Totale Wanhoop De Uiterste Verschrikking. Doortocht naar het licht (zie bovenaan het werk).

Bevruchting .©

2004

Op dit werk ziet men in de koele ruimte het zaad van leven. Onderin ziet men de oerzee, en in het midden afgebeeld de ringwormige wezens die eigenlijk ontstaan zijn uit deze bevruchting van de oerzee.©

Afrikaans masker

2003

De krijger in jezelf. Een strijder is pas moedig, wanneer hij de kwetsbare power van zijn innerlijke kind durft te tonen!

Safari ©

2004

De dichtheid van oermaterie neemt toe in dimensies die verder zijn verwijderd van de Schepper en de Grote Centrale Zon.©

Masai ©

2001

Rooths. Het is een illusie dat we zijn afgescheiden van de Bron .©

Cocktails ©

2003

Coctails. Kies goede vrienden die je goede eigenschappen versterken. ©

Ascensie ©

2004

Geest of Goddelijk Bewustzijn verblijft binnen onze ziel. Wanneer de Aarde door de ruimte zweeft, beklimmen de vermoeide reizigers de ascensionladder, die alle zielen in aanraking brengt met de kennis van hun wezen ©

Oceaan van Maya ©

2004

Voorbij de illusie. ©

Met de stroom mee ©

2003

Laat je meevoeren met de stroom . ©

Op de bodem van de zee ©

2004

U ziet op dit kunstwerk verschillende fragmenten van scheepswrakken, havens, duikboten, een haai,en relingen van schepen die onder het water liggen te roesten. Een figuur dat staande op een boot uitkijkt op de haven. Een potvis. Links onder ziet u een duikboot, en ander scheepswrakken. Dit werk heeft ook te maken (als je naar de rode zon kijkt ) met de gebeurtenissen van Pearl Harbor .©

Water ©

2005

Het is al heel lang bekend dat het mengen van zout en zoet water elektrische energie kan opleveren. Je moet het water dan wel langs speciale membranen laten stromen.

Katje zonder handschoenen ©

2006

Deze lieftalligheid en gezelligheid zijn slechts schijn. Het katje haar nageltjes zijn hard en scherp en in die zin onaaibaar en soms zelfs gevaarlijk.

No more violence !

2007

No more violence!

Jan Rap ©

2006

Jantje Beton - Een kind dat opgroeit in een drukke stad, zonder speelmogelijkheden. Jan Boezeroen - De werkman. Jan Contant - Iemand die altijd contant betaalt. Jan Doedel; Jan Joker; Jan Jurk; Jan Lul, Jan Gat, Jan Hen - Sukkel. Jan Kordaat: een dappere kerel. De tegenpool van Jan Salie. Jan-met-de-pet - De gewone man. Jan Modaal - Iemand met een gemiddeld inkomen.

lijkwade van Turijn©

2003

Voor zij die achter bleven en soms droevig waren omwille van het vertrek van hun dierbaren , was het een verzachting om hun dierbaren ingezwachteld te weten. Zij konden op deze wijze de herinnering bewaren van de heengegane. Zoals deze persoon in zijn volle kracht ooit bij hen was geweest. ©

Elisabeth ©

2006

Elisabeth.

Indian force ©

2005

Twee in eenheid. ©

Meditatie ©

2005

In meditatie.©

Ratio ©

2005

De Identificatie met het verstand schept een ondoorzichtig scherm van concepten,etiketten, beelden, woorden, oordelen, en definities, dat elke echte relatie in de weg staat.

Het poppenhuis ©

1990

Door zelfonderzoek, introspectie, leer je je eigen geest kennen. Je kunt zo ontdekken wat zich alle-maal in je geest voordoet, wat je allemaal denkt en voelt.

Kleine meisje ©

2006

Het innerlijke kind zit in ieder van ons. We kunnen met het Innerlijke kind werken en zo onszelf helen om de pijn uit het verleden los te laten.

Muziek der hemellichamen ©

2006

Pythagoras ontdekte de muzikale intervallen :(quint, kwart, terts, etc.) en overeenkomstige evenredigheden in wiskunde en kosmologie. Akkoorden of consonanties zijn afhankelijk van bepaalde getalsverhoudingen .Aangezien de hemellichamen zich met grote snelheid door de ruimte verplaatsen, verwekken zij klanken die naar gelang van hun afstand tot het centrum verschillen .

Prelude ©

2006

Een prelude is een instrumentaal voorspel, zonder een vastliggende vorm. Vanaf de 17e eeuw werd de prelude een officieel muziekstuk. Hij werd gecomponeerd als inleiding van een suite, als een muziekstuk dat een fuga voorafgaat en hiermee een contrast vormt, of als een zelfstandige compositie (o.a. Chopin, Debussy, Bach).

Schim ©

2000

Ik vind in mezelf de kracht om te leven alleen, en ik vind in mezelf de weg naar het wezen leeg en vol, en ik vind in mezelf de vreugde van het zien dag en nacht, en ik vind in mezelf de pijn van het licht niets en alles, en ik vind in mezelf al wat ik ben.

Confusius©

2006

Fragment uit Confusius. Het confucianisme De school ontstond tijdens de Periode van Strijdende Staten en is genoemd naar een beroemde leermeester en politieke adviseur uit de staat Lu, Kongzi ('Meester Kong'; door Europeanen gelatiniseerd als 'Confucius'). Confucius zou geleefd hebben van 550 tot 479 v. Chr.

Confucius ©

2006

In de vijfde eeuw v. Chr. begon de filosoof en leraar Confucius oude teksten te verzamelen. De oudste Chinese geschriften zijn zo'n 4000 jaar oud. Deze leer bestaat onder meer uit: leefregels, heiligenlevens, hemelse mandaten, getallenleer, geschiedenis, geneeskunst, landbouw, poezie, filosofie etc.

Colombus ©

2006

De wereld van de indianen wordt bestuurd door de geesten, die ze Machten noemen. De Machten stromen door de zon, de maan, de aarde, de lucht en door elke plant en elk dier op de Vlakte. Medicijnmannen kunnen de machten raadplegen en zo de toekomst voorspellen of mensen raad geven. De machtigste medicijnmannen zijn grote leiders. Sommige stammen , geloven in een Oppermacht, de Grote geest.

Breekpunt ©

2003

Geluk is niet te vinden door grote wilskracht, maar is al aanwezig in open ontspanning en loslaten.