Kruis

Kruis

45 x 50 cm, © 2011, niet te koop
Tweedimensionaal | Grafiek | Digitaal
Het kruis is een prachtig optisch symbool van het dualistische bestaan –Geest verenigt zich met stof op het centrale punt, en de armen van het kruis symboliseren hun differentiatie en scheiding en vormen aldus een symbool van zowel eenheid als verscheidenheid. In deze opvatting wordt goddelijkheid niet gelijkgesteld met geest, maar met iets dat veel ruimer is dan geest, iets zo veelomvattend dat het geen tegenstelling verdraagt.Vorm beperkt geest (en concentreert ook de activiteit ervan), zoals geest de vorm verlevendigt. Ieder van ons is een ademend voorbeeld van dit mysterie, daar ons lichaam de vorm heeft van een kruis en ons hart het centrale punt is. Zoals een punt in een cirkel, is het hart het midden van elk kruis, de plaats waar de godheid woont. En precies zoals het punt in het kruis de poort is waardoor geest en stof worden geboren, zo fungeert ons hart als een soort deuropening, een ingang naar subtielere gebieden. In zekere zin wordt onze innerlijke godheid gekruisigd als we geboren worden in de aardse regionen, omdat onze stoffelijke aspecten de uitdrukkingskracht van het oneindige beperken – om weer bevrijd te worden als we opnieuw oversteken naar de geestelijke niveaus.